Ramadan Muhadaras Topics

1. Aims and objectives of Fasting.
2. Sickness of the heart (Amradul Qulub)
3. Muhimmancin hadin kai da kyakkyawar zamantakewa tsakanin musulmi
4. The role of Mosques, and Churches in an Islamic community (The Protection).
5. Ladubban Musulmi tare da Al-Qur’an Mai girma.
6. Human rights in Islam.
7. Daular Musulunci mai tsaron Al-umma.
8. Kyakkyawar rayuwar aure tsakanin mata da mijinta a musulunci.
9. Alakan mazhabi tare da Hadisai.